GRAĐEVINSKE DOZVOLE

EURO-PLAC d.o.o u segmentu naših usluga nudimo klijentima usluge izbavljena Gradevinske dozvole u koji je i uključena Izrada projekta u skladu sa Vašim zahtjevima. Vaše je da iznesete svoje želje i stavove, a skupa ćemo razmotriti sve vaše želje i mogućnosti. Zatim se pravi zajedničko idejno rešenje i kasnije gotov, finalni plan projekta. Lijepa i ružna kuća iste veličine jednako koštaju. Od projekta zavisi šta ćete dobiti i kako će vaša kuća izgledati. Ne pravite ni manju ni veću kuću, nego prema vašim potrebama. Sagledajte svoje potrebe u daljoj budućnosti. Kuća je trajna investicija. Jeftin projekat je najskuplji projekat, ako nije valjano urađen. Kuća po lošem projektu je skupa, a lošija. Ne postoji ušteda na projektu. Majstor odnosno izvođač radova treba da gradi po projektu, a ne da projektuje i vama govori mogli ste ovako ili onako. Uređeno dvorište je važno koliko i ljepota kuće ako želite potpuni doživljaj. Kako biste bili zadovoljni konačnim ishodom, javite nam se,stojimo vam na raspolaganju.


Šta je građevinska dozvola?

Građevinska dozvola je dokument na temelju kojeg se može započeti gradnja građevine. Njome se utvrđuje da je glavni idejni projekat izrađen u skladu sa propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju. Za one koji bi htjeli da sagrade vlastitu kuću, a nemaju dovoljno vremena ni dovoljno informacija o procesu nabavljanja građevinske dozvole, nudimo vam rješenje.

Građevinska dozvola je potrebna za:

~ novoplaniranu građevinu
~ rekonstrukciju
~ dogradnju
~ promjenu namjene građevine
~ za uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine)
~ za privremene (pomoćne) građevine
~ za sve radove na izgradnji objekata komunalne infrastrukture