MENU

MATH SOLUTIONS

Organizuje online pripremnu nastavu iz matematike za sve učenike koji planiraju upisati neki od tehničkih fakulteta.

Vaš uspjeh zagarantovan.

Početak e-nastave 4. april 2020. godine

UPLATA KOTIZACIJE

Uplata kotizacije se može izvršiti direktno u terminima Ulaznih testova ili neposredno prije početka svake lekcije.

Uplata kotizacije se može izvršiti na transakcijski račun -

primatelj : Udruženje mladih istraživača Math Solutions
broj računa : 3387302200478463 UniCredit banka
svrha uplate : kotizacija

Udruženje mladih istraživača "Math Solutions - Matematička rješenja" organizuje pripremnu nastavu iz matematike za upis na fakulteteUdruženje mladih istraživača "Math Solutions - Matematička rješenja" organizuje pripremnu nastavu iz matematike za učenike gimnazija i srednjih škola i studente kako bi stekli potrebna znanja iz elementarne matematike.

Da li se mogu slušati pojedine oblasti, a ne čitava pripremna nastava?
Da, cijena jednog časa u tom slučaju iznosi 10 KM. Polaznici koji odluče pohađati cjelokupnu nastavu ostvaruju popust i plaćaju ukupno 400 KM. Polaznici koji slušaju cjelokupnu pripremnu nastavu imaju mogućnost da plaćaju u dvije rate. Navedene cijene kotizacije su promotivne.

U narednom periodu će biti organizirana pripremna nastava iz matematike za učenike koji planiraju upisati tehničke fakultete.

Upis je u toku, a online nastava počinje od 04. aprila 2020. godine. Nastavne grupe su sa najviše 20 polaznika. Na pojedinim fakultetima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita, pa tako pripremna nastava može predstavljati i pripremu za prvu godinu studija na fakultetima na kojima se izučava matematika. Pripremna nastava je prilagođena potrebama fakulteta i nivou znanja matematike koji se na njima traži.

Pripremna nastava će se održavati subotom, dok traje nastava u gimnazijama i srednjim školama, ali i radnim danima nakon završetka školske godine.

Nastavu drže predstavnici Bosne i Hercegovine na Međunarodnim matematičkim olimpijadama, kao i asistenti sa katedre za matematiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U okviru pripremne nastave predviđen je probni test, na kome će polaznici moći da provjere svoje znanje. Na završnom testu će provjeriti koliko su napredovali nakon odslušanog kursa. U toku trajanja nastave polaznici dobijaju domaće zadaće i zadatke za samostalan rad. Polaznici dobijaju materijale u štampanoj i elektronskoj formi.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?
Dodatne informacije se mogu dobiti putem kontakt forme, na telefon +387 62 676 709 (telefon i viber) ili putem e-maila info@mathsolutions.ba ili putem naše Facebook stranice.MS

Viša razina

KOTIZACIJA ZA 65 ČASOVA SAMO 400KM

Osnovna razina odgovara presjeku nastavnih planova i programa s manjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama i predviđena je za polaznike koji žele upisati ekonomski, farmaceutski, arhitektonski, poljoprivredno-prehrambeni, šumarski fakultet i sl. Cijena kotizacije cjelokupne nastave od 65 časova je 400KM, pri čemu polaznici mogu pohađati pojedinačne lekcije pri čemu je cijena kotizacije jednog časa 10KM.

KOTIZACIJA ZA 65 ČASOVA SAMO 400KM

Viša razina usklađena je s nastavnim planom i programom za Matematiku u gimnazijama i predviđena je za polaznike koji žele upisati neki od tehničkih fakulteta i steći veoma visok nivo znanja iz elementarne matematike. Cijena kotizacije cjelokupne nastave od 65 časova je 400KM , pri čemu polaznici mogu pohađati pojedinačne lekcije pri čemu je cijena kotizacije jednog časa 10KM.

KOTIZACIJA ZA 30 ČASOVA SAMO 200KM

Plan i program nastave je prilagođen potrebama fakulteta koji polaznik želi upisati i nivou znanja matematike koji se na njima traži prilikom upisa. Pripremna nastava je isključivo fokusirana na potrebno predznanje za upis na fakultete. Koordinatori će za svakog polaznika napraviti odabir lekcija iz Osnovne ili Više razine sa ukupnim fondom od 30 časova. Cijena kotizacije cjelokupne nastave od 30 časova je 200KM.

PREDAVAČI

Pripremnu nastavu iz matematike će izvoditi akademsko osoblje u zvanjima asistenti i viši asistenti na Katedri za matematiku sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu!

Odabrani su samo najbolje kvalificirani predavači koji posjeduju napredni stepen obrazovanja i koji su u procesima izrade doktorskih disertacija. Svaki predavač je učesnik Svjetske matematičke olimpijade koji je ostvario zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike.

Supervizori Plana i programa Pripremne nastave iz matematike su Univerzitetski profesori, doktori matematike. Plan i program Pripremne nastave iz matematike je kreiran na osnovu bogatog iskustva u radu sa studentima na matematičkim predmetima na tehničkim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Naši predavači vec dugi niz godina osvajaju prva mjesta sa svojim timovima iz matematičkih predmeta na Međunarodnim susretima studenata elektrotehnike kroz mentorisanje i pripremanje studenata.